Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1. kv 2007-2016. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall