Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 1. kvartal 2002-2016. Antall