Arkiv - Sykepengestatistikk 4.kvartal 2015

Statistikk per 4. kvartal 2015

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

231 401 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 4. kvartal 2015, en økning på 3,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Det har vært størst økning i Rogaland og Finnmark. Antall sykepengetilfeller blant selvstendig næringsdrivende er redusert med 11,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4 kvartal 2015. Det har vært en liten økning i antall dager betalt av folketrygden. Rogaland er det fylke med størst økning på 8,3prosent. Selvstendig næringsdrivende har hatt en nedgang i antall dager på 11,6 prosent fra året før.

Det er nedgang i antall tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 4. kvartal 2015 på 2,8 prosent sett i forhold til 4. kvartal 2014. Da vi ikke kan publisere sysselsettingstall (pga problemer med det nye a-ordningen), viser vi utviklingen i antall sykepengetilfeller fordelt på fylke. Flere fylker har en nedgang i antall tilfeller ingen fylker med store endringer.