Sykepengedager betalt av folketrygden. 4 kvartal 2002-2015. I tusen dager