Erstattede sykepengedager i 4 kv 2006-2015. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall