Arkiv - Sykepengestatistikk per 3. kvartal 2015

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

216 331 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 3. kvartal 2015, en liten økning fra samme kvartal i fjor. Antall sykepengetilfeller blant selvstendig næringsdrivende er redusert med ca 10 prosent fra 3. kvartal 2014 til 3 kvartal 2015. Det har vært en liten nedgang i antall dager betalt av folketrygden. Selvstendig næringsdrivende har hatt en nedgang i antall dager på 8,8 prosent fra året før.

Det er liten økning i antall tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 3. kvartal 2015 sett i forhold til 3. kvartal 2014. Da vi ikke kan publisere sysselsettingstall (pga problemer med det nye a-ordningen), viser vi utviklingen i antall sykepengetilfeller fordelt på fylke. Flere fylker har en nedgang i antall tilfeller. De fylkene som har hatt størst økning i antall tilfeller med oppbrukt sykepengerett fra 3. kvartal 2014 til 3 kvartal er Rogaland, Hordaland og Sør- Trøndelag.