Sykepengedager betalt av folketrygden. 3 kvartal 2002-2015. I tusen dager