Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 3 kvartal 2002-2015. Antall