Arkiv - Sykepengestatistikk per 2. kvartal 2002-2015

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

239 956 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 2. kvartal 2015, en liten økning fra samme kvartal i fjor. Antall sykepengetilfeller blant selvstendig næringsdrivende er redusert med 9,9 prosent fra 2. kvartal 2014 til 2 kvartal 2015. Det har vært en økning i antall dager betalt av folketrygden. Selvstendig næringsdrivende har hatt en nedgang i antall dager  på 10,7 prosent fra året før.

Det er 2,1 prosent færre tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2. kvartal 2015 sett i forhold til 2. kvartal 2014. Da vi ikke kan publisere sysselsettingstall (pga problemer med det nye a-ordningen), viser vi utviklingen i antall sykepengetilfeller fordelt på fylke. De fleste fylker har en nedgang i antall tilfeller, mens bl.a Sogn og Fjordane og Vestfold har en økning i antall tilfeller fra 2.kvartal 2014 til 2. kvartal 2015.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no