Sykepengedager betalt av folketrygden. 2 kvartal 2002-2015. I tusen dager