Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2006-2015. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall