Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 2 kvartal 2002-2015. Antall