Arkiv - Sykepengestatistikk pr. 4. kvartal 1996-2005

Tabeller

592 180 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 2005. Dette er en nedgang på 2 prosent fra året før. Til sammenligning var det en nedgang på 7,1 prosent fra 2003 til 2004. Det har vært en nedgang i antall dager betalt av folketrygden på i alt 9,1 prosent fra 2004 til 2005. Årsaken til nedgangen er bl.a. kortere varighet pr. tilfelle og færre tilfeller. I 2005 var antall sykepengedager pr. sysselsatt var 11,5. I 2004 var det 12,7 sykepengedager pr sysselsatt.