Registrerte tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2004-2005. Arbeidstakere. Næring og kjønn. Andel av sysselsatte i prosent.