Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2004. Arbtakere.Etter diagnose. Prosent

Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2005. Arbtakere.Etter diagnose. Prosent