Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 1996-2005. Antall