Arkiv - Sykepengestatistikk per 1. kvartal 2015

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

254 000 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 1. kvartal 2015. Det var en økning på 1,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Antall sykepengetilfeller blant selvstendig næringsdrivende ble redusert med 11,4 prosent fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Det var ingen økning i antall dager betalt av folketrygden fra året før.

Det var 6,4 prosent flere tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1. kvartal 2015 sett i forhold til 1. kvartal 2014. Sysselsettingen har i samme periode økt med omtrent 38 500 personer. Andelen med oppbrukt sykepengerett er nå på 4,9 promille av sysselsettingen. Av fylkene med oppbrukte sykepengerett som andel av sysselsettingen med størst økning var Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Den næringen som har økt mest er varehandel, reparasjon av motorvogn fra 3,9 promille til 4,2 promille. Flest personer med oppbrukte sykepenger sett i forhold til sysselsettingen er i næringen helse og sosialtjenester med 6,1 promille.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no