Sykepengedager betalt av folketrygden. 1 kvartal 2002-2015. I tusen dager