Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall

 

Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille