Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall

 

Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. Fylke og kjønn. Andel av sysselsatte i promille