Datagrunnlaget hentes fra saksbehandlingsløsningen Pesys over i NAV datavarehus. Tidligere ble datagrunnlaget trukket ut fra Det Sentrale Folketrygdssystemet (DSF) i NAV ved utgangen av hver måned.