Fram til og med 2008 ble datagrunnlaget trukket ut fra Det Sentrale Folketrygdsystemet (DSF) i NAV ved utgangen av hver måned. Fra og med 2009 hentes datagrunnlaget fra ny saksbehandlingsløsning (PESYS) over i NAV datavarehus.