Arkiv-Avtalefestet pensjon (AFP) . Statistikk pr. 30.september 2015

Fakta