Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor med pensjon etter gamle regler, etter kjønn og Afp-ordning *). Pr. 30.09.2011-2015. Gjennomsnittlig pensjon **).

------------------ 2011 ------------------ ------------------ 2012 ------------------ ------------------ 2013 ------------------ ------------------ 2014 ------------------ ------------------ 2015 ------------------
Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter
I alt 228 244 220 979 211 086 238 822 230 539 222 213 248 804 239 954 233 725 260 165 246 988 242 568 258 546 250 011 245 130
Kvinner i alt 203 338 173 220 179 111 213 096 181 597 190 051 224 153 190 983 200 329 238 883 199 278 209 885 246 008 199 743 222 253
Menn i alt 256 809 240 476 230 880 268 692 250 679 242 200 276 963 260 316 255 403 289 428 268 579 263 820 280 488 273 631 263 432
*) Tallene omfatter privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.