Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor med ny AFP-ordning fra 2011 *), etter kjønn. Pr. 30.09.2011-2015. Gjennomsnittlig pensjon.

------------------- 2011 ------------------ ------------------ 2012 ------------------- ------------------ 2013 ------------------- ------------------ 2014 ------------------- ------------------ 2015 -------------------
I alt Alderspensjon AFP Privat 2011 I alt Alderspensjon AFP Privat 2011 I alt Alderspensjon AFP Privat 2011 I alt Alderspensjon AFP Privat 2011 I alt Alderspensjon AFP Privat 2011
I alt 244 604 188 974 55 631 260 676 200 341 60 335 269 975 206 623 63 352 278 399 212 380 66 019 281 341 213 948 67 393
Kvinner i alt 193 752 145 117 48 635 212 265 158 875 53 390 222 210 165 696 56 513 232 582 173 364 59 218 237 653 176 994 60 659
Menn i alt 255 745 198 583 57 163 273 552 211 370 62 182 284 243 218 848 65 395 293 015 224 826 68 189 295 793 226 171 69 622
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.