Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 1998-2007

Tabeller

Pr. 30. juni 2007 var det 636 556 personer som mottok alderspensjon. De siste tre årene har antallet økt med 12 500 personer.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 30,3 prosent ved utgangen av 1. halvår 1998 til 36,0 prosent ved utgangen av 1. halvår 2007.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 263 432 pr. 30. juni 1998 til 179 809 pr. 30. juni 2007. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 41,9 prosent til 28,2 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 84,8 prosent ved utgangen av 1. halvår 1998 og 87,7 prosent ved utgangen av 1. halvår 2007. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned: Fra 60 prosent i 1998 til 42,8 prosent i 2007.

Av befolkningen 67-69 år var det ved utgangen av 1. halvår 2007 bare 1,4 prosent som ikke mottok alderspensjon, 4,2 prosent mottok redusert pensjon pga arbeidsinntekt og 94,4 prosent mottok full alderspensjon.

Antall nye alderspensjonister var i 1. halvår 2007 21 236. Antallet har svingt noe de siste ti årene. I 1. halvår 1998 var antallet 20 575. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,6 prosent i 1. halvår 1998 til 94,3 prosent i 2007. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister i 1. halvår gikk ned fra 27,5 prosent i 1998 til 21,4 prosent i 2007.