Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Menn og kvinner. Antall

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 20 575 19 828 18 351 17 449 17 965 18 160 18 487 19 759 20 436 21 236
Med tilleggspensjon i alt 18 237 17 724 16 504 15 864 16 391 16 776 17 160 18 465 19 189 20 024
..Utover særtillegget 14 898 13 951 12 784 12 413 12 849 13 291 13 866 14 933 15 849 16 688
Med særtillegg i alt 1) 5 656 5 843 5 539 5 023 5 055 4 861 4 610 4 788 4 564 4 544
Med forsørgingstillegg for ektefelle 612 601 508 531 397 410 392 382 361 302
Med forsørgingstillegg for barn 27 32 34 32 21 41 44 37 42 60
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 1 560 1 464 1 332 1 201 1 254 1 181 1 266 1 241 1 210 1 258
.
1) Minstepensjonister.
.

Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Menn og kvinner. Prosent

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Med tilleggspensjon i alt 88.6 89.4 89.9 90.9 91.2 92.4 92.8 93.5 93.9 94.3
..Utover særtillegget 72.4 70.4 69.7 71.1 71.5 73.2 75.0 75.6 77.6 78.6
Med særtillegg i alt 1) 27.5 29.5 30.2 28.8 28.1 26.8 24.9 24.2 22.3 21.4
Med forsørgingstillegg for ektefelle 3.0 3.0 2.8 3.0 2.2 2.3 2.1 1.9 1.8 1.4
Med forsørgingstillegg for barn 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7.6 7.4 7.3 6.9 7.0 6.5 6.8 6.3 5.9 5.9
.
1) Minstepensjonister.

Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Menn. Antall

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 9 803 9 661 8 845 8 486 8 576 8 776 8 950 9 579 10 114 10 379
Med tilleggspensjon i alt 9 408 9 264 8 469 8 175 8 242 8 480 8 674 9 288 9 820 10 118
..Utover særtillegget 9 044 8 821 8 006 7 734 7 884 8 043 8 299 8 912 9 438 9 716
Med særtillegg i alt 1) 746 825 822 748 660 729 648 648 663 663
Med forsørgingstillegg for ektefelle 607 595 499 517 387 401 382 370 350 299
Med forsørgingstillegg for barn 26 30 33 32 20 41 43 36 41 56
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 565 571 496 478 450 430 474 467 414 445
.
1) Minstepensjonister.
.

Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Menn. Prosent

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Med tilleggspensjon i alt 96.0 95.9 95.7 96.3 96.1 96.6 96.9 97.0 97.1 97.5
..Utover særtillegget 92.3 91.3 90.5 91.1 91.9 91.6 92.7 93.0 93.3 93.6
Med særtillegg i alt 1) 7.6 8.5 9.3 8.8 7.7 8.3 7.2 6.8 6.6 6.4
Med forsørgingstillegg for ektefelle 6.2 6.2 5.6 6.1 4.5 4.6 4.3 3.9 3.5 2.9
Med forsørgingstillegg for barn 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 5.8 5.9 5.6 5.6 5.2 4.9 5.3 4.9 4.1 4.3
.
1) Minstepensjonister.

Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Kvinner. Antall

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 10 772 10 167 9 506 8 963 9 389 9 384 9 537 10 180 10 322 10 857
Med tilleggspensjon i alt 8 829 8 460 8 035 7 689 8 149 8 296 8 486 9 177 9 369 9 906
..Utover særtillegget 5 854 5 130 4 778 4 679 4 965 5 248 5 567 6 021 6 411 6 972
Med særtillegg i alt 1) 4 910 5 018 4 717 4 275 4 395 4 132 3 962 4 140 3 901 3 881
Med forsørgingstillegg for ektefelle 5 6 9 14 10 9 10 12 11 3
Med forsørgingstillegg for barn 1 2 1 - 1 - 1 1 1 4
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 995 893 836 723 804 751 792 774 796 813
.
1) Minstepensjonister.
.

Nye alderspensjonister i 1. halvår 1998-2007. Ytelse. Kvinner. Prosent

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Med tilleggspensjon i alt 82.0 83.2 84.5 85.8 86.8 88.4 89.0 90.1 90.8 91.2
..Utover særtillegget 54.3 50.5 50.3 52.2 52.9 55.9 58.4 59.1 62.1 64.2
Med særtillegg i alt 1) 45.6 49.4 49.6 47.7 46.8 44.0 41.5 40.7 37.8 35.7
Med forsørgingstillegg for ektefelle 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Med forsørgingstillegg for barn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 9.2 8.8 8.8 8.1 8.6 8.0 8.3 7.6 7.7 7.5
.
1) Minstepensjonister.