Befolkning 67-69 år. Kjønn, alder og pensjonsstatus. 30. juni 2007

Kjønn og alder I ALT Antall I ALT Prosent I ALT Gjennomsnittlig pensjonsgrad INGEN ALDERSPENSJON Prosent FULL ALDERSPENSJON Prosent REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Prosent REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Gjennomsnittlig pensjonsgrad
I alt 104 761 100.0 97.1 1.4 94.4 4.2 64.1
67 år 34 782 100.0 95.5 2.6 92.2 5.2 62.7
68 år 35 730 100.0 97.5 1.1 94.9 4.0 63.1
69 år 34 249 100.0 98.3 0.6 96.1 3.3 66.4
Menn 50 437 100.0 96.2 1.9 93.0 5.2 61.9
67 år 16 802 100.0 94.3 3.3 90.6 6.2 61.0
68 år 17 224 100.0 96.6 1.5 93.6 4.9 60.5
69 år 16 411 100.0 97.6 0.8 94.8 4.4 64.1
Kvinner 54 324 100.0 97.9 1.0 95.8 3.2 67.5
67 år 17 980 100.0 96.6 1.9 93.8 4.3 65.1
68 år 18 506 100.0 98.3 0.7 96.2 3.1 66.9
69 år 17 838 100.0 98.9 0.5 97.3 2.3 70.4
For 67-åringene er antall alderspensjonister sett i forhold til 11/12 av befolkningen. Dette fordi man tidligst kan motta alderspensjon fom måneden ETTER at man fyller 67 år
Grunnlaget for kolonnen 'Ingen pensjon' er befolkningstall minus antallet med alderspensjon (eksklusive pensjonister bosatt i utlandet). Tallene bør betraktes som cirka-tall