Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2007. Antall

Kjønn og alder I alt Med tilleggspensjon i alt Med tilleggspensjon utover særtillegget Med særtillegg i alt 1) Med ventetillegg 2) Med forsørgingstillegg for ektefelle Med forsørgingstillegg for barn Med grunnstønad og eller hjelpestønad
I alt 636 556 584 790 456 577 179 809 6 176 3 661 450 44 187
67-69 år 108 294 103 077 84 831 23 458 - 1 551 209 6 803
70-74 år 155 827 145 188 117 093 38 714 - 1 308 179 10 847
75-79 år 143 754 131 625 106 348 37 395 - 498 46 10 528
80-84 år 118 386 107 224 84 885 33 470 - 230 11 8 806
85-89 år 75 465 68 040 48 472 26 913 1 61 4 5 323
90 år+ 34 830 29 636 14 948 19 859 6 175 13 1 1 880
Menn 267 817 259 587 245 673 22 050 2 953 3 583 418 13 511
67-69 år 52 208 51 319 49 361 2 846 - 1 523 199 2 398
70-74 år 72 797 70 845 67 882 4 906 - 1 272 163 3 880
75-79 år 63 111 61 133 58 395 4 713 - 489 41 3 491
80-84 år 46 334 44 733 42 042 4 275 - 228 10 2 301
85-89 år 24 558 23 494 21 495 3 011 - 59 4 1 096
90 år+ 8 809 8 063 6 498 2 299 2 953 12 1 345
Kvinner 368 739 325 203 210 904 157 759 3 223 78 32 30 676
67-69 år 56 086 51 758 35 470 20 612 - 28 10 4 405
70-74 år 83 030 74 343 49 211 33 808 - 36 16 6 967
75-79 år 80 643 70 492 47 953 32 682 - 9 5 7 037
80-84 år 72 052 62 491 42 843 29 195 - 2 1 6 505
85-89 år 50 907 44 546 26 977 23 902 1 2 - 4 227
90 år+ 26 021 21 573 8 450 17 560 3 222 1 - 1 535
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.

Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2007. Prosent

Kjønn og alder I alt Med tilleggspensjon i alt Med tilleggspensjon utover særtillegget Med særtillegg i alt 1) Med ventetillegg 2) Med forsørgingstillegg for ektefelle Med forsørgingstillegg for barn Med grunn- og
eller hjelpestønad
I alt 100,0 91,9 71,7 28,2 1,0 0,6 0,1 6,9
67-69 år 100,0 95,2 78,3 21,7 . 1,4 0,2 6,3
70-74 år 100,0 93,2 75,1 24,8 . 0,8 0,1 7,0
75-79 år 100,0 91,6 74,0 26,0 . 0,3 0,0 7,3
80-84 år 100,0 90,6 71,7 28,3 . 0,2 0,0 7,4
85-89 år 100,0 90,2 64,2 35,7 0,0 0,1 0,0 7,1
90 år+ 100,0 85,1 42,9 57,0 17,7 0,0 0,0 5,4
Menn 100,0 96,9 91,7 8,2 1,1 1,3 0,2 5,0
67-69 år 100,0 98,3 94,5 5,5 . 2,9 0,4 4,6
70-74 år 100,0 97,3 93,2 6,7 . 1,7 0,2 5,3
75-79 år 100,0 96,9 92,5 7,5 . 0,8 0,1 5,5
80-84 år 100,0 96,5 90,7 9,2 . 0,5 0,0 5,0
85-89 år 100,0 95,7 87,5 12,3 . 0,2 0,0 4,5
90 år+ 100,0 91,5 73,8 26,1 33,5 0,1 0,0 3,9
Kvinner 100,0 88,2 57,2 42,8 0,9 0,0 0,0 8,3
67-69 år 100,0 92,3 63,2 36,8 . 0,0 0,0 7,9
70-74 år 100,0 89,5 59,3 40,7 . 0,0 0,0 8,4
75-79 år 100,0 87,4 59,5 40,5 . 0,0 0,0 8,7
80-84 år 100,0 86,7 59,5 40,5 . 0,0 0,0 9,0
85-89 år 100,0 87,5 53,0 47,0 0,0 0,0 . 8,3
90 år+ 100,0 82,9 32,5 67,5 12,4 0,0 . 5,9
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.