Tabeller

Utvikling

Pr. 30. juni 2009 var det 35 909 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far, dvs. en nedgang på 350 personer (tilsvarende en prosent) fra utgangen av første halvår 2008. Dette er en veldig liten nedgang sammenliknet med alle år siden den nye ordningen trådte i kraft i 1998. Nedgangen fra 2006 til 2007 var på sju prosent, mens nedgangen fra 2007 til 2008 var på åtte prosent. Den avtakende nedgangen i antall enslige mødre og fedre med overgangsstønad/ stønad til barnetilsyn fra utgangen av 1. halvår 2008 til utgangen av 1. halvår 2009 har sammenheng med den økningen i antall arbeidsledige det siste året. Dette ser vi ut fra at

- Antall som mottar bare overgangsstønad (stort sett personer som ikke er i arbeid) viser en økning på 882 personer- Antall med bare stønad til barnetilsyn (personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad) viser en nedgang på 952 personer

Andelen under 25 år øker med drøyt ett prosentpoeng fra 30.juni 2008 til 30. juni 2009, mens andelen i 30-årene går ned med drøyt ett prosentpoeng i løpet av samme periode.

Pr. 30. juni 2009 var det 32 av 1 000 kvinner 15-49 år i befolkningen som mottok overgangsstønad/stønad til barnetilsyn. Det er Finnmark som har høyest andel med 46 pr. 30. juni 2009. Oslo har laveste andel med 25.