Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Kjønn og alder. 30. juni 2000-2009. Antall

 

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Kjønn og alder. 30. juni 2000-2009. Prosent