Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2000-2009. Antall

Skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2000-2009. Antall

Ugifte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2000-2009. Antall

Lovendringene fra 1.1.1998 fikk full effekt fra 1.1.2001, etter en treårig overgangsperiode. Dette forklarer den kraftige nedgangen i antall eneforsørgere med overgangsstønad fra 2000 til 2001.