Tabeller

Fortsatt nedgang i antall mottakere av kontantstøtte

Per juni 2020 var det 21 701 mottakere av kontantstøtte. Det er 547 færre enn i juni 2019, en nedgang på 2,5 prosent. Sammenlignet med juni 2013, da kontantstøtten ble endret til å kun gjelde for ettåringer har antallet gått ned med over 5 000 mottakere, en nedgang på 20 prosent. Nedgangen skyldes en kombinasjon av at færre benytter seg av ordningen fordi flere barn går i barnehagen, men også at det fødes færre barn.

Stabilt andel barn med kontantstøtte

Andelen barn i kontantstøttealder som mottar kontantstøtte har i juni de siste årene ligget relativt stabilt. Per juni 2020 var det 43,3 prosent av barna i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte. I juni 2018 og 2019 var andelen henholdsvis 43,2 og 43,8 prosent. Årsaken til at andelen er såpass stabil i juni er at barn som er født i perioden januar til august ikke har krav på barnehageplass før i august det året de fyller ett år. Derfor vil det være et stabilt antall barn som ikke har barnehageplass i juni, men der foreldrene er ferdig med foreldrepermisjonen og mottar kontantstøtte i påvente av barnehagestart.

Det er store regionale forskjeller i andelen barn med kontantstøtte. I Agder og Rogaland var det 51 prosent av barna i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte i juni 2020, det er den høyeste andelen. Den laveste andelen finner vi i Troms og Finnmark, der 33 prosent mottok kontantstøtte og i Nordland der 35 prosent mottok kontantstøtte. 

Gradert kontantstøtte er lite brukt

I 2018 ble det mulig å gradere kontantstøtten i fem nivåer, mot tidligere to. Les mer i faktaboksen nederst på siden. Etter endringen gikk andelen som benyttet seg av full sats ned fra 99 til 97 prosent. Det er i all hovedsak 20 prosent kontantstøtte som blir mest brukt av de graderte nivåene. To prosent av de som mottok kontantstøtte i juni 2020 hadde 20 prosent sats, mens litt under én prosent hadde 40 prosent sats. Det var svært få som hadde 60 prosent sats og ingen som hadde 80 prosent sats. 

Det er veldig store regionale forskjeller i bruken av gradert kontantstøtte. I Oslo mottar alle full kontantstøtte, i motsetning til i Innlandet der 91 prosent mottar full kontantstøtte. Innlandet er det fylket der flest har 20 prosent sats, der syv prosent har dette. Det fylket med høyest andel med 40 prosent sats er Nordland, der andelen er to prosent.

Stabil eksport av kontantstøtte

Per juni 2020 var det 1 082 personer som mottok kontantstøtte for et barn som bor i et annet EØS-land. Det er omtrent på samme nivå som i juni 2019, og antallet har vært stabilt på rund 1 100 mottakere siden 2015. 60 prosent av mottakerne mottar kontantstøtte for et barn bosatt i Polen, mens 19 prosent mottar kontantstøtte for et barn bosatt i Litauen.