Tabeller

Nedgang i antall mottakere av barnetrygd

Per 31. desember 2019 var det 658 623 personer som mottok barnetrygd. Det er 12 317 færre mottakere enn i desember 2018, en nedgang på 1,8 prosent. Størsteparten av denne nedgangen skyldes en endring i den polske barnetrygden, som gjør at Norge ikke lenger betaler mellomlegget mellom norsk og polsk barnetrygd til polske mottakere. Les mer i faktaboksen nederst på siden.

Antallet mottakere av barnetrygd per desember steg hvert år i perioden 2010 til 2016 før det flatet ut i 2017, og gikk ned i 2018. I alt i perioden har antallet mottakere økt med om lag 10 000 personer, en økning på 1,5 prosent.

Flere eldre, færre yngre

Det blir stadig flere eldre og færre yngre som mottar barnetrygd. Fra desember 2018 til desember 2019 gikk antallet mottakere under 30 år ned med 7,4 prosent, mens antallet mottakere i aldersgruppa 30-49 år gikk ned med 1,8 prosent. For mottakere over 50 år har det vært en økning på 3,3 prosent. Fra desember 2010 til desember 2019 har antallet mottakere under 30 år gått ned med 22,4 prosent, antallet mottakere i aldersgruppen 30-49 år økt med 1,3 prosent, mens antallet over 50 år har økt med 41,7 prosent.

Færre barn som det utbetales barnetrygd for

Per desember 2019 ble det utbetalt barnetrygd for 1 107 435 barn. Det er en nedgang på over 20 000 barn sammenlignet med desember 2018. Denne store nedgangen skyldes i all hovedsak de nye reglene for barnetrygd i Polen, som gjør at Norge betaler barnetrygd for færre barn enn tidligere, men det er også en effekt av at det fødes færre barn enn før. Sammenlignet med desember 2010 har antallet barn holdt seg overraskende stabilt, det er kun en differanse på 106 barn, en nedgang på 0,01 prosent.

Stor nedgang i enkelte fylker

Enkelte fylker har hatt spesielt stor nedgang i antallet barn det utbetales barnetrygd for i løpet av de siste 10 årene. Mens Oslo og Akershus har hatt en økning på henholdsvis 9,2 og 8,3 prosent i perioden 2010-2019, har det vært særlig stor nedgang i de nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane og Oppland. I Finnmark har antallet barn gått ned med 13,6 prosent fra desember 2010 til desember 2019, mens de andre nevnte fylkene har hatt en nedgang på 9,2 til 9,7 prosent. Fra desember 2018 til desember 2019 har alle fylker hatt nedgang i antall mottakere og antall barn. Størst nedgang har det vært i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, som har henholdsvis 4,4 og 4 prosent færre mottakere.

Færre med utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. 17,8 prosent av de som mottok barnetrygd, mottok utvidet barnetrygd per desember 2019. Det tilsvarer 117 182 personer, en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med desember 2018.

Det er flere kvinner enn menn som mottar utvidet barnetrygd, men andelen blant menn er høyere enn for kvinner. 34,4 prosent av alle menn som mottok barnetrygd var eneforsørger, mens kun 15,7 prosent av kvinnene er det samme.