Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2010-2019. Antall

 

Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2010-2019. Prosent