Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere) som andel av alle mottakere. Alder. 31. desember 2010-2019. Menn og kvinner. Prosent