Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere). Alder. 31. desember 2010-2019. Menn og kvinner. Antall

 
 

Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere). Alder. 31. desember 2010-2019. Menn og kvinner. Prosent