Statistikk og analyse

  • Se publiseringskalenderen for datoer. Publisering av statistikk skjer kl. 10.00
  • Statistikk om Arbeidsmarkedet publiseres hver måned.
  • Statistikk om personer med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger publiseres månedlig
  • Statistikk om folketrygdens områder publiseres hvert kvartal.
  • Analysepublikasjonen Arbeid og velferd gis ut tre ganger i året
  • Rapporter i NAV-rapportserie publiseres løpende.