Arkiv - Permitterte november 2013

På denne siden finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over permitterte arbeidssøkere. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om permitterte sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres supplerende statistikk over permitterte for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt publiseres ved starten av året. I «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Permitterte arbeidssøkere omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige og delvis permitterte i statistikken over delvis ledige.

Tabeller

Tidsserier

Månedsserier. Antall, prosent av arbeidsstyrken og endring fra i fjor

Årsgjennomsnitt.  Antall

Forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger