Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per februar 2020 var det 354 000 personer som mottok uføretrygd. En økning på 700 personer fra januar måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,3 prosent. Det er samme andel som forrige måned. Det er Agder og Nordland som har høyest andel uføretrygdede, med henholdsvis 13,8 og 13,7 prosent. Lavest uføreandel har Oslo (5,9 %).

Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per måned 2018-2020. Prosent

Andelen uføre 18-67 år i prosent av befolkningen_februar 2020.png