Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per oktober 2020 var det 357 300 personer som mottok uføretrygd. Det er en økning på 150 personer fra forrige måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,4 prosent. Det er samme andel som i september måned. Det er Agder og Nordland som har høyest andel uføretrygdede, med henholdsvis 14,1 og 13,9 prosent. Lavest uføreandel har Oslo (6,1 %).

Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per måned 2018-2020. Prosent.

Andelen uføretrygdede 18-67 år. 2020_10.png