Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per januar 2020 var det 353 300 personer som mottok uføretrygd. En økning på 1100 personer fra desember måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,3 prosent. Det er samme andel som forrige måned. Det er Agder (13,8%) og Nordland (13,7%) som har høyest andel uføretrygdede. Lavest uføreandel har Oslo (5,9 %) og Rogaland og Vestland med 8,7 %.

Kilde: NAV

  • Last ned bilde i full størrelse (png)