4. Historikk og sammenlignbarhet over tid

4.1. Historikk

Statistikken fins i sin nåværende form tilbake til 1.januar 1996. Vi har tall for mottakere av rehabiliteringspenger tilbake til1994.

4.2. Sammenliknbarhet over tid

1. januar 1996 ble det dannet et nytt statistikkregister, og definisjonen av mottakere av rehabiliteringspenger ble endret. Fra 1996 telles også personer som mottok en rehabiliteringsytelse i løpet av måneden, men som ikke hadde løpende ytelse ved utgangen av måneden. Den nye definisjonen medfører at statistikken viser et noe høyere antall mottakere av rehabiliteringspenger enn tidligere.