De fleste av de som mottar arbeidsavklaringspenger er registrert med nedsatt arbeidsevne, og mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger. Likevel er det alltid noen som mottar arbeidsavklaringspenger uten å ha nedsatt arbeidsevne, og en god del personer som har nedsatt arbeidsevne uten at de mottar arbeidsavklaringspenger. Blant personer med nedsatt arbeidsevne er det om lag 70 % som mottar arbeidsavklaringspenger.