Søknaden om sykepenger

Har arbeidstakeren sendt søknaden digitalt, skal ikke del D på papir brukes. Det er viktig at det ikke kommer dobbelt opp til NAV.

Må del D benyttes, sendes den til NAV Arbeid og ytelser og ikke til NAV-kontoret. Den ansattes bostedsfylke avgjør hvilken adresse dere skal benytte til NAV Arbeid og ytelser. 

Pass på at hvert ark har arbeidstakerens fødselsnummer i øverste høyre hjørne og at arkene ligger samme vei, uten binders eller stifter. Slik bidrar dere til at dokumentene skannes raskest mulig og at NAV kan svare raskere på status i sykepengesaken.

Inntektsopplysningene

Inntektsopplysninger skal nå sendes digitalt, enten fra Altinn eller fra lønns- og personalsystemet. Les mer på nav.no/inntektsmelding.