Adresser til innsending av sykmeldinger og inntektsopplysninger

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Den som sykmelder

Behandlere som ikke bruker elektronisk sykmelding, skal sende sykmeldingens del A til følgende adresse:

Arbeidsgiver

Hvis den ansatte benytter papirsøknaden, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser. Inntektsmeldingen må sendes digitalt.