Hvor skal du sende sykmeldinger og inntektsopplysninger?

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Publisert: 27.05.2016 | Sist endret: 19.08.2020

Den som sykmelder

Behandlere som ikke bruker elektronisk sykmelding, skal sende sykmeldingens del A til følgende adresse:

Publisert: 11.06.2015 | Sist endret: 06.02.2019

Arbeidsgiver

Hvis den ansatte benytter papirsøknaden, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser. Inntektsmeldingen må sendes digitalt.

Publisert: 11.06.2015 | Sist endret: 04.03.2020