Du har plikt til å gi NAV riktige opplysninger

  • du begynner å tjene mer eller mindre enn du tidligere har oppgitt til NAV. Mottar du pensjon eller uføretrygd, kan også inntekten til ektefelle/samboer/partner ha betydning for din utbetaling.
  • det skjer endringer i sivilstatusen din, som inngåelse og opphør av ekteskap, partnerskap og samboerforhold, eller partner/ektefelle/samboer dør.
  • familiesituasjonen din endrer seg ved at du får barn, et barn flytter eller forsørgelse opphører.
  • du planlegger et opphold i eller flytting til utlandet