Opphold i utlandet og folketrygden

Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Medfølgende familiemedlem i utlandet

Hvis du er medfølgende familiemedlem til for eksempel en arbeidstaker i utlandet og skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Alderspensjon og utland

Du kan som regel ta med deg alderspensjon til utlandet. Flytter du til utlandet er det likevel viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker pensjonen din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Uføretrygd og utland

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Student i utlandet

Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Turist i utlandet

Du beholder medlemskapet ditt i folketrygden når du er på ferie i utlandet, og regnes som turist når du ikke har arbeidsinntekt og skal være borte fra Norge i mindre enn 12 måneder.

Barnebidrag til eller fra utlandet

Selv om en av dere bor i utlandet, skal den av dere som ikke bor sammen med barnet betale barnebidrag. Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet.

Ytelser fra NAV og utland

Skal du til utlandet og mottar ytelser fra NAV er det forhold du må kjenne til. Reglene varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor du skal reise eller oppholde deg.