Opphold i utlandet og folketrygden

Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Frivillig medlemskap for norske pensjonister som er bosatt i et annet EU/EØS-land

Medlemskap i folketrygden når du har pensjon fra Norge og er bosatt i et annet EØS-land Som pensjonist uten arbeid, er det trygdereglene i bostedslandet som gjelder for deg. Det betyr at ditt pliktige medlemskap i folketrygden som regel opphører når du flytter fra Norge. Du må selv undersøke hvilke rettigheter du får i det nye bostedslandet ditt og om du er omfattet av trygdeordningen der. 

Publisert: 24.04.2020 | Sist endret: 24.04.2020

Alderspensjon ved flytting til et land med trygdeavtale utenfor EØS-området

Trygdeavtaler kan gi utvidet rett til pensjonsutbetaling.

Publisert: 06.09.2006 | Sist endret: 09.12.2019

Rettigheter i folketrygden - opphold i utlandet

Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Publisert: 22.01.2016 | Sist endret: 12.01.2018

Medfølgende familiemedlem i utlandet

Hvis du er medfølgende familiemedlem til for eksempel en arbeidstaker i utlandet og skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 03.01.2017

Alderspensjon og utland

Du kan som regel ta med deg alderspensjon til utlandet. Flytter du til utlandet er det likevel viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker pensjonen din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 08.02.2021

Uføretrygd og utland

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Publisert: 14.01.2016 | Sist endret: 10.01.2020

Student i utlandet

Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 28.06.2017

Turist i utlandet

Du beholder medlemskapet ditt i folketrygden når du er på ferie i utlandet, og regnes som turist når du ikke har arbeidsinntekt og skal være borte fra Norge i mindre enn 12 måneder.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 03.01.2017

Barnebidrag til eller fra utlandet

Selv om en av dere bor i utlandet, skal den av dere som ikke bor sammen med barnet betale barnebidrag. Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet.

Publisert: 01.07.2015 | Sist endret: 20.05.2016

Penger fra NAV når du er i utlandet

Skal du til utlandet og mottar penger fra NAV, er det noen ting må kjenne til. Reglene varierer avhengig av hva slags støtte du får, og hvor du skal reise eller oppholde deg.

Publisert: 11.01.2008 | Sist endret: 14.12.2020