Av Sigrid Lande

De som ble arbeidssøkere i januar 2009 hadde et betydelig vanskeligere arbeidsmarked å forholde seg til enn de som ble arbeidssøkere ett år tidligere. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke hvilke forskjeller vi ser mellom de som ble arbeidssøkere i ”gode tider” med høy etterspørsel etter arbeidskraft ved inngangen av 2008, i forhold til å de som ble arbeidssøkere da arbeidsmarkedet var blitt vanskeligere ett år senere? Og hvilken betydning har forhold som kjønn, alder og dagpengerettigheter for arbeidssøkervarighet, perioder som delvis ledig og overgang til sykdomsrelaterte ytelser?