Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?