Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert: 12.02.2015 | Sist endret: 12.05.2021

Nytt tilskudd fra NAV skal gi flere unge en sommerjobb

Arbeidsgivere som vil tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan nå få støtte fra NAV. Målgruppen for sommerjobbtiltaket er unge som har vansker med å skaffe seg jobb på egen hånd, og som trenger ekstra bistand.

Publisert: 12.05.2021 | Sist endret: 12.05.2021

2 300 færre arbeidssøkjarar førre veke

Tysdag 20. april er det registrert 206 200 heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på tiltak hjå NAV. Det er 2 300 færre enn førre veke.

Publisert: 20.04.2021 | Sist endret: 20.04.2021

3 200 færre arbeidssøkere enn før påske

Tirsdag 13. april er det registrert 208 500 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 3 200 færre enn uken før påske, da NAV sist publiserte ledighetstall.

Publisert: 13.04.2021 | Sist endret: 13.04.2021

3 900 flere arbeidssøkere i mars

Ved utgangen av mars er det registrert 211 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongsvingninger økte antallet arbeidssøkere med 3 900 personer fra februar.

Publisert: 25.03.2021 | Sist endret: 25.03.2021

Stabilt antall arbeidssøkere

Tirsdag 16. mars er det registrert 205 800 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 100 flere enn forrige uke. 

Publisert: 16.03.2021 | Sist endret: 16.03.2021

1 900 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 2. mars er det registrert 206 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 1 900 færre enn forrige uke.

Publisert: 02.03.2021 | Sist endret: 02.03.2021

6 500 flere arbeidssøkere i februar

Ved utgangen av februar er det registrert 207 900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 6 500 flere enn i januar.

Publisert: 25.02.2021 | Sist endret: 25.02.2021

400 flere arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 16. februar er det registrert 209 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 400 flere enn forrige uke.

Publisert: 16.02.2021 | Sist endret: 16.02.2021

Alderspensjonistane fekk noko meir kjøpekraft i 2020

Frå 2019 til 2020 auka den gjennomsnittlege alderspensjonen med 3 700 kroner. Dersom ein tek omsyn til prisveksten, så fekk alderspensjonistane i snitt ein liten auke i kjøpekrafta. I denne perioden auka realverdien av ein gjennomsnittleg alderspensjon med om lag 0,3 prosent.  

Publisert: 10.02.2021 | Sist endret: 11.02.2021

2 000 flere arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 9. februar er det registrert 209 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2 000 flere enn forrige uke.

Publisert: 09.02.2021 | Sist endret: 09.02.2021

5 900 flere arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 2. februar er det registrert 207 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 5 900 flere enn forrige uke.

Publisert: 02.02.2021 | Sist endret: 02.02.2021

8 100 flere arbeidssøkere i januar

I januar er det registrert 201 400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 8 100 flere enn i desember. 

Publisert: 28.01.2021 | Sist endret: 25.02.2021

193 800 arbeidssøkere registrert hos NAV

Tirsdag 12. januar er det registrert 193 800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 500 flere enn 15. desember, som er forrige uke NAV publiserte ledighetstall.

Publisert: 12.01.2021 | Sist endret: 12.01.2021

800 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 8. desember er det registrert 195 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 800 færre enn forrige uke.

Publisert: 08.12.2020 | Sist endret: 08.12.2020

Svak nedgang i antall arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 1. desember er det registrert 195 800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 500 færre enn forrige uke.

Publisert: 01.12.2020 | Sist endret: 01.12.2020

Økt sykefravær som følge av koronapandemien

Det totale sykefraværet i 3. kvartal er 6,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 5,9 prosent siden forrige kvartal. Sykefraværet er dermed høyere enn før koranapandemien, men fortsatt litt lavere enn i 1. kvartal, da pandemien brøt ut i Norge. 

Publisert: 30.11.2020 | Sist endret: 01.12.2020

Antallet arbeidssøkere økte gjennom november

Ved utgangen av november var det registrert 196 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9 300 flere enn ved utgangen av oktober. 

Publisert: 26.11.2020 | Sist endret: 30.11.2020

4 600 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 8. september var det registrert 208 100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 4 600 færre enn forrige uke.

Publisert: 08.09.2020 | Sist endret: 08.09.2020

Lavere sykefravær, men fortsatt koronaeffekt 

Det totale sykefraværet i 2. kvartal er 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 8,3 prosent siden forrige kvartal. Sykefraværet er dermed på samme nivå som før koranapandemien, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyere enn vanlig. 

Publisert: 31.08.2020 | Sist endret: 01.09.2020

Historisk høy uføreandel

Andelen uføretrygdede økte med 0,1 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal 2020 og er nå på 10,5 prosent av alle mellom 18 og 67 år. – Dette er en historisk høy uføreandel, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Publisert: 20.08.2020 | Sist endret: 21.08.2020

83 000 færre arbeidssøkjarar i juni

Ved utgangen av juni var det registrert 272 400 heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak hos NAV, noko som utgjer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 83 000 færre enn ved utgangen av mai.

Publisert: 02.07.2020 | Sist endret: 03.07.2020

Koronautbruddet førte til sterk økning i sykefraværet

Det totale sykefraværet i 1. kvartal i år har økt med 10,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til en kraftig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser.

Publisert: 09.06.2020 | Sist endret: 11.06.2020

Fleire uføretrygda 1. kvartal 2020

Ved utgangen av mars var det i alt 355 200 personar som fekk uføretrygd, og i 1. kvartal har talet auka med 3 000 personar. Talet på uføretrygda utgjer 10,4 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år. Det er ein auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med utgangen av førre kvartal.

Publisert: 06.05.2020 | Sist endret: 08.05.2020

Mer enn 420 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV

Ved utgangen av april var 421 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 15,0 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 9 100 flere enn ved utgangen av mars, men ser man kun på de siste tre ukene har det vært en nedgang på 11 700 personer.

Publisert: 29.04.2020 | Sist endret: 30.04.2020

3 000 færre arbeidssøkere de siste to ukene

Tirsdag 21. april var 430 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Detter er 3 000 færre enn for to uker siden.

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

NAV utbetalte 1,25 milliarder kroner hver dag i 2019

I 2019 betalte NAV ut 447 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet. 49 prosent av befolkningen, 2,6 millioner mennesker, mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året. Utbetalingene i 2019 tilsvarer 14 500 kroner utbetalt hvert eneste sekund gjennom hele året.

Publisert: 20.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

84 000 flere ledige siste uke

Tirsdag 17. mars var 149 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 164 000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

NAV publiserer nye statistikker om konsekvenser av koronaviruset

NAV endrer nå deler av statistikkproduksjonen for å vise hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Det vil bli daglige og ukentlige publiseringer knyttet til sykmeldinger, søknader om dagpenger, samt arbeidsledighet.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Liten nedgang i arbeidsledigheten i februar

I februar ble det 300 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 500 personer.

Publisert: 27.02.2020 | Sist endret: 14.12.2020

Økt kjøpekraft for alderspensjonister i 2019

Årlig gjennomsnittlig alderspensjon steg med 6 400 kroner fra 2018 til 2019. Ser vi også på prisveksten, økte kjøpekraften til en gjennomsnittlig alderspensjonist med ca. 0,5 prosent i året som gikk.

Publisert: 12.02.2020 | Sist endret: 11.06.2020

Svak nedgang i arbeidsløysa i januar

I januar blei det 300 færre registrerte heilt arbeidslause, ifølgje sesongjusterte tal frå NAV. Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkjarar som tek del i arbeidsmarknadstiltak, gjekk ned med 600 personar.

Publisert: 30.01.2020 | Sist endret: 14.12.2020

Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen

Dette er blant funnene i Internrevisjonen i NAVs kartlegging av etatens feiltolkning av  EØS-forordningen. Nå vil arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng etablere en juridisk avdeling med et særskilt EØS-ansvar, innføre ny arbeidsmetodikk inn mot EØS-lovgiving og bedre informasjonsflyten.

Publisert: 12.12.2019 | Sist endret: 07.04.2020

Internrevisjonen i NAV legger frem sin rapport om EØS-saken

I forbindelse med at internrevisjonen i NAV legger frem sin rapport om EØS-saken inviteres pressen til et møte.

Publisert: 11.12.2019 | Sist endret: 12.12.2019

Skatteetaten endrer regelverk og praksis for tilbakebetaling av NAV-ytelser

Fra 1. januar 2020 ordner Skatteetaten opp i skatteforholdene for de som må betale tilbake en ytelse til NAV. 

Publisert: 05.12.2019 | Sist endret: 05.12.2019

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

Publisert: 28.10.2019 | Sist endret: 04.11.2019

Stadig færre får arbeidsavklaringspengar

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 fekk 115 424 personar arbeidsavklaringspengar (AAP). Det er ein nedgang på 3 500 personar frå førre kvartal, som svarar til ein reduksjon på 3 prosent.

Publisert: 14.10.2019 | Sist endret: 15.10.2019

73 prosent fleire alderspensjonistar i utlandet på ti år

Det er no 48 400 alderspensjonistar i utlandet som får alderspensjon frå NAV. I 2018 fekk alderspensjonistar i utlandet 4,4 milliardar i alderspensjon.

Publisert: 05.09.2019 | Sist endret: 05.09.2019

968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner. De fleste sakene gjelder svindel av dagpenger. Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

Publisert: 28.01.2019 | Sist endret: 02.09.2019

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018

Ved utgangen av desember 2018 mottok 124 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 16 700 personer fra utgangen av desember 2017. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal gikk antallet ned med 4 800 personer.

Publisert: 14.01.2019 | Sist endret: 13.02.2019

Sykefraværet er stabilt

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 3. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Publisert: 11.12.2018 | Sist endret: 11.12.2018

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av 3. kvartal 2018 mottok 128 800 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 7 700 personer fra utgangen av 2. kvartal 2018.

Publisert: 15.10.2018 | Sist endret: 18.10.2018

Nedgang i sykefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 2. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Publisert: 11.09.2018 | Sist endret: 11.09.2018

Færre tar ut alderspensjonen tidleg

Etter pensjonsreforma har mange tatt ut alderspensjonen i alderen mellom 62 til 66 år, gjerne i kombinasjon med jobb. – No ser vi ein nedgang i tidleg uttak, seier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Publisert: 14.05.2018 | Sist endret: 15.05.2018

Sykefraværet er stabilt

Det totale sykefraværet har holdt seg stabilt fra 3. til 4. kvartal 2017 og er på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Publisert: 14.03.2018 | Sist endret: 26.04.2018

Færre mottok arbeidsavklaringspenger i 2017

På ett år har det blitt 5 600 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger.

Publisert: 18.01.2018 | Sist endret: 18.01.2018

Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent i tredje kvartal.

Publisert: 03.11.2016 | Sist endret: 19.11.2018