Referat fra 2020

Referat fra brukerutvalgsmøtet 28. september 2020

Referat fra brukerutvalgsmøtet 25. mai 2020

Referat fra brukerutvalgsmøtet 19. februar 2020

Presentasjoner fra møtet 19. februar 2020:

 

Referat fra 2019

Referat fra brukerutvalgsmøtet 29. november 2019

Referat fra brukerutvalgsmøtet 24. oktober 2019

Referat fra brukerutvalgsmøtet 14. juni 2019

Referat fra brukerutvalgsmøtet 6. mars 2019

Referat fra 2018

Referat fra brukerutvalget i 28. november 2018